Zalety

Korzyści płynące z ćwiczenia Chen Taijiquan:

Chen Taijiquan jest zadziwiającym systemem. W zasadzie, w każdej dziedzinie życia można odnaleźć przydatność jego praktykowania. Wywiera pływ i wspiera integrację ciała, umysłu, woli i ducha, co na poziomie świadomości, prowadzi do lepszej jakości życia. Przejawia się:

• lepszym radzeniem sobie ze stresem i z przeciwnościami w życiu,

• większą sprawnością fizyczną, lepszą koordynacją ruchową i wzmocnieniem struktury ciała,

• poprawą zdrowia i samopoczucia, równowagą psychofizyczną i energetyczną,

• wzrostem poczucia własnej wartości,

• pojawieniem się kreatywności,

• umiejętnością spontanicznego i adekwatnego reagowania,

• pewnością w działaniu, otwartością i przytomnością,

• wzrostem samoświadomości i głębszym rozumieniem zachodzących procesów,

• umiejętnością relaksacji oraz odczuwaniem jedności z ludźmi, przyrodą i kosmosem,

Dzięki praktyce Chen taijiquan możesz również:

• zdobyć biegłość w sztukach walki (wushu) i samoobronie,

• mieć łatwość w przyswajaniu innych dyscyplin sportowych,

• zaciekawić się starochińską filozofią i stosować ją w życiu.

…odkryj sam/sama czym Taijiquan może być dla Ciebie?

 

 


Podziel się: