Kodeks

Kodeks

Kodeks rodziny Chen jest zbiorem zasad postępowania dla praktykujacych taijiquan wg rodzinnego przekazu. Zasady wude (cnoty wojownika) zawsze były wysoko cenione i praktykowane w rodzinie Chen, ponieważ postępowanie zgodnie z nimi kształtuje pozytywe cechy charakteru, oraz daje moralną i psychiczną podstawę, do zachowania spokojnego umysłu, godności, stabilności i równowagi. 
Jest ważnym aspektem w praktyce „taiji yang shen gong” (sztuki taiji doskonalenia życia). Choć ludziom Zachodu może kojarzyć się z przykzaniami, nimi nie jest. To raczej wskazówka jak żyć, by w najprostszy sposób osiągnąć równowagę i spokój umysłu i stać się wojownikiem.

12 głównych cech, które należy kształtować

1. Duan - godność, dostojeństwo
2. Jing - szacunek
3. Zheng - szczerość, prostolinijność
4. Ren - uprzejmość, życzliwość
5. Gong - prawość
6. Yi - sprawiedliwość, praworządność
7. Hao - szlachetność, otwartość
8. Yong - odwaga
9. Zhong - lojalność
10. Xin - oddanie, wiara
11. Cheng - sumienność, zaangażowanie
12. De - moralność, etyka


12 cech i działań niegodnych, których należy unikać

1. Xie - szkodliwe dla zdrowia, negatywne w celach i metodach praktyki
2. Fan - kontakty ze złymi ludźmi i działaniami
3. Huai - popełnianie przestępstw kryminalnych
4. Diao - niegodziwość, łajdactwo
5. Hua - podstępność, przebiegłość
6. She - pożądanie luksusu, marnotrastwo
7. Zha - popełnianie oszustw
8. Feng - gwałtowność w mowie i działaniu
9. Bei - niska moralność, degeneracja
10. Jian - hipokryzja, brak honoru, zdrada
11. Kuang - arogancja i bezmyślny upór
12. E - występność, zdeprawowanie, złe intencje w działaniach


20 wskazówek i ostrzeżeń

1. Nie dyskredytuj umiejętności innych ludzi
2. Nie obawiaj sie silnych i nie poniżaj słabych
3. Miej odwagę przeciwstawić się złu
4. Nie popełniaj czynów zabronionych prawem
5. Nie poszukuj piękna i pustej estetyki w praktyce taijiquan
6. Nie bądź porywczy, impulsywny
7. Nie popisuj się swoimi umiejętnościami na ulicy
8. Nie przystępuj ani nie twórz band i ulicznych gangów
9. Nie pożądaj komfortu
10. Nie bądź próżny i zarozumiały
11. Nie konfrontuj się z porywczymi ludźmi
12. Nie prezentuj swoich możliwości ignorantom
13. Nie schlebiaj bogaczom i nie poniżaj biedaków
14. Nie nabywaj cennych rzeczy zdobytych niegodnie
15. Nie ulegaj zmysłowym pożądaniom
16. Nie unikaj spłaty swoich długów
17. Nie działaj na szkodę publiczną ani osób prywatnych
18. Nie pożądaj wysokich stanowisk dla wysokiej pensji
19. Nie popełniaj okrywającej cię wstydem zdrady
20. Nie marnuj czasu, który możesz poświęcić na praktykę


Dwie maksymy przyświecające praktyce taijiquan

„Dobrzy ludzie praktykują taijiquan, rozwijają umiejętności i moralne cnoty wude (cnoty wojownika) dla zdrowego ciała, spokojnego umysłu i pożytku dla społeczeństwa. To jest podstawowym celem Sztuki Taiji Rodziny Chen (Sztuki Doskonalenia Życia)”.

„Źli ludzie, zdobywają siłę i umiejetność walki ze złą intencją, aby poniżać innych i plądrować ich mienie, co jest zdecydowanie potępiane przez Zasady Taiji Rodziny Chen”.


Podziel się: