Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy uzyskać zgodę prowadzącego Akademię Chen Taijiquan – Marka Balińskiego, oraz wypełnić formularz członkowski. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii.

2. Opłaty za zajęcia są podane w zakładce: OFERTA -> CENNIK
Honorujemy karty OK System i FitProfit. 
Karta upoważnia do jednorazowego, bezpłatnego wejścia  na jedną godzinę zegarową zajęć.
 Kartę można zastosować tylko na jednym treningu dziennie. 
Jeśli chcemy wziąć udział w treningu ponad jedną godzinę zegarową w danym dniu, należy wnieść różnicę wynikającą z cennika.

ZDROWIE

3. Uczestnicy przystępujący do zajęć w Akademii Chen Taijiquan (ACT) ćwiczą na własną odpowiedzialność.

4. Prowadzone zajęcia, mimo potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie, nie mogą być traktowane jako metody leczenia. Nie mogą one również zastąpić konsultacji lekarskich. Mogą natomiast wspomagać proces leczenia po zaleceniu i konsultacji lekarskiej.

5. Przed rozpoczęciem nauki w Akademii uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich dolegliwości i preblemów ze zdrowiem, podpisania oświadczenia zdrowotnego i ewentualnego okazania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do treningu taijiquan.

6. W przypadku: choroby serca, dyskopatii, zwyrodnienia kręgosłupa, daleko lub krótkowzroczności, odklejania się siatkówki, jaskry, wysokiego ciśnienia krwi, doznanych kontuzji, przebytych operacji oraz nerwicy, należy złożyć pisemne oświadczenie. Wszelkie zaświadczenia lekarskie można składać do prowadzącego przed każdymi zajęciami.

7. Kategorycznie nie zaleca się przystępowania do zajęć w przypadku schizofrenii i poważnych zaburzeń psychicznych.

8. W przypadku braku świadomości o występowaniu i charakterze schorzeń, prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnienie, czy  zaostrzanie sięobjawów.

9. Niedozwolone jest przystępowanie do zajęć pod wpływem jakichkolwiek środków zmieniających świadomość.

10. Nie należy przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecane jest odczekanie min. półtorej godziny. Dozwolone jest picie niewielkich ilości napojów w trakcie przerwy i treningu pod warunkiem, że nie są schłodzone.

11. Niewskazana jest praktyka bezpośrednio po solarium, masażu czy długotrwałym przebywaniu na słońcu.

12. Uwaga! Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast to komunikujemy prowadzącemu!

PRZYSTĘPUJĄC DO TRENINGU

13. Buty zdejmujemy przed wejściem na salę, a okrycie wierzchnie zostawiamy w przebieralni, gdzie zmieniamy strój na odpowiedni, to znaczy,  zapewniający swobodę ruchów. Ćwiczymy we właściwym obuwiu sportowym, lub boso.

14. Torby, torebki, plecki, oraz cenne przedmioty należy zabrać ze sobą na salę, gdzie odbywają się zajęcia. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub na sali Akademia nie odpowiada.

15. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe.

16. Na zajęcia staramy się przychodzić punktualnie, najlepiej 10 minut przed rozpoczęciem, aby wyciszyć się i przygotować do treningu. Wchodzenie w trakcie zajęć może przeszkadzać i rozpraszać ćwiczących.

17. Jeśli spóźnimy się na trening, nie wchodzimy na salę w trakcie zhan zhuahg (medytacji stojącej). Czas oczekiwania wykorzystujemy na wyciszenie się, a następnie wchodzimy ostrożnie i po cichu.

18. W trakcie ćwiczeń należy staswać się do poleceń prowadzącego oraz zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.

19. Jakiekolwiek wątpliwości co do ćwiczeń można wyjaśnić z prowadzącym przed, lub po zajęciach, oraz w przerwach w trakcie treningu.

20. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na sali oraz w przebieralni.

21. Wszelkie modyfikacje ćwiczeń wprowadzane przez uczestników należy uzgodnić z nauczycielem.


SKŁADKI

22. Dla osób chcących rozpocząć naukę trzy pierwsze zajęcia są bezpłatne.

23. Wysokość oraz forma składek podane są w tabeli opłat.

24. Składkę uczestnika zajęć wnosimy najdalej do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto nr: 49 1140 2004 0000 3802 4447 1584.

25.Honorujemy jedynie karty OK System i FitProfit. (ad.2) . Akademia może wystawiać faktury podmiotom gospodarczym.

26. Opłata za warsztaty weekendowe lub inne są ustalane osobno.

27. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia opłacenie składek, mogą je odpracować na rzecz klubu tak, by nie przerywać treningów. Sprawy tego typu są omawiane indywidualnie.


TRENINGI

28. Uczestnik uczęszcza na zajęcia dostosowane do poziomu jego umiejętności wg. programu Akademii Chen Taijiquan. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach innych grup należy skonsultować to z prowadzącym.

29. Pojedyncze zajęcia trwają 1 godzinę 15 minut (grupa początkująca), i od półtorej do 1 godziny i 45 minut w grupie zaawansowanej i średnio zaawansowanej.

30. Podstawowy program zakłada dwa treningi tygodniowo.

31. Osoby praktykujące intensywnie mogą uczęszczać na dowolną ilość treningów dostosowaną do potrzeb i umiejętności.


INFORMACJE KOŃCOWE

32. Za dodatkową opłatą (ok 30,00 zł rocznie) ubezpieczamy uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

3. Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Aby korzystać z zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego Akademię Chen Taijiquan – Marka Balińskiego oraz wypełnić formularz członkowski. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii.

 

2. Rozliczenia za zajęcia są podane w rubryce „Składki i opłaty”

Inaczej rozliczają się członkowie stowarzyszenia UKS Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen,

inaczej zwykli członkowie Akademii a inaczej osoby posiadające karty typu Multisport lub FitProfit.

 

3. Uczestnik może przystąpić do naszego stowarzyszenia: UKS „Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen”.

Uzyskuje wówczas m.in. możliwość do zniżek w organizowanych przez nas warsztatach, również z mistrzami z Chin jak również do zniżek w głównej szkole w Chenjiagou w Chinach.

Członkowie UKS są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w trakcie zajęć.

Aby być członkiem UKS należy uzyskać zgodę zarządu, dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską i regularnie opłacać składki.

 

 

ZDROWIE

3. Uczestnicy przystępujący do zajęć w UKS „TTTC” i Akademii Chen Taijiquan ćwiczą na własną odpowiedzialność.
4. Prowadzone zajęcia, mimo potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie, nie mogą być traktowane jako metody leczenia. Nie mogą one również zastąpić konsultacji lekarskich. Mogą natomiast wspomagać proces leczenia po zaleceniu i konsultacji lekarskiej.
5. Przed rozpoczęciem nauki w UKS „TTTC” i Akademii uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich dolegliwości i odchyleń od zdrowia, podpisania oświadczenia zdrowotnego i ewentualnego okazania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do treningu taijiquan.
6. W przypadku: choroby serca, dyskopatii, zwyrodnienia kręgosłupa, daleko lub krótkowzroczności, odklejania się siatkówki, jaskry, wysokiego ciśnienia krwi, doznanych kontuzji, przebytych operacji oraz nerwicy należy złożyć pisemne oświadczenie. Wszelkie zaświadczenia lekarskie można składać do prowadzącego nauczyciela przed każdymi zajęciami.
7. Kategorycznie nie zaleca się przystępowania do zajęć w przypadku schizofrenii i poważnych zaburzeń psychicznych.
8. W przypadku braku świadomości o występowaniu i charakterze schorzeń, prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy też zaostrzanie się.
9. Niedozwolone jest przystępowanie do zajęć pod wpływem jakichkolwiek środków zmieniających świadomość.
10. Nie należy przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecane jest odczekanie min. półtorej godziny. Dozwolone jest picie niewielkich ilości napojów w trakcie przerwy i treningu pod warunkiem, że nie są schłodzone.
11. Niewskazana jest praktyka bezpośrednio po solarium, masażu czy długotrwałym przebywaniu na słońcu.
12. Uwaga! Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć a w przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast zgłaszamy to nauczycielowi!


PRZYSTĘPUJĄC DO TRENINGU

13. Przebieramy się w szatni w odpowiedni strój zapewniającą swobodę ruchów. Ćwiczymy we właściwym do tego typu treningu sportowym obuwiu. Buty i okrycie wierzchnie zostawiamy w szatni.
14. Torby oraz cenne przedmioty należy zabrać ze sobą do sali, w której odbywają się zajęcia. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na sali UKS i Akademia nie odpowiada.
15. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe.
16. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, najlepiej 10 minut przed rozpoczęciem, aby wyciszyć się i przygotować do sesji. Wchodzenie po czasie przeszkadza i rozprasza uwagę osób ćwiczących.
17. W sytuacji spóźnienia się na trening nie wchodzimy na salę w trakcie medytacji aby nie przeszkadzać ćwiczącym. Czas oczekiwania wykorzystujemy na wyciszenie się.
18. W trakcie ćwiczeń należy staswać się do poleceń prowadzącego oraz zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.
19. Jakiekolwiek wątpliwości co do ćwiczeń można wyjaśnić z prowadzącym przed lub po zajęciach oraz w przerwach w trakcie treningu.
20. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na sali oraz w przebieralni.
21. Wszelkie modyfikacje ćwiczeń wprowadzane przez uczestników należy uzgodnić z nauczycielem.


SKŁADKI

22. Dla osób chcących rozpocząć naukę pierwsze zajęcia są bezpłatne.
23. Wysokość oraz forma składek podane są w opłatach i skladkach.
24. Składkę uczestnika zajęć wnosimy najdalej do dziesiątego dnia każdego miesiąca w przypadku bycia członkiem UKS przelewem na konto: 14 2130 0004 2001 0530 4522 0001. W przypadku nieprzynależenia do UKS i w przypadku dopłat do kart wpłaty dokonujemy na zajęciach.
25. Akademia honoruje uczestników rozliczjących się w ramach następujących systemów: Benefit Systems (karty Multisport); Vanitystyle (karty FitProfit) oraz OK System. Dokładne informacje na temat tych rozliczeń podane są w cenniku. Akademia może również wystawiać faktury podmiotom gospodarczym.
26. Składka uczestnika za warsztaty weekendowe lub inne są ustalane osobno.
27. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia opłacenie składek, mogą je odpracować na rzecz klubu tak, by nie przerywać treningów. Sprawy tego typu są omawiane indywidualnie.


TRENINGI

28. Uczestnik uczęszcza na zajęcia dostosowane do poziomu jego umiejętności wg. programu UKS i Akademii. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach innych grup należy skonsultować to z prowadzącym.
29. Pojedyncze zajęcia trwają od półtorej do dwóch godzin zegarowych dla grupy początkującej, a w grupie zaawansowanej i średniozaawansowanej – od półtorej do trzech godzin.
30. Podstawowy program zakłada dwa treningi tygodniowo.
31. Osoby praktykujące intensywnie mogą uczęszczać na dowolną ilość treningów.


INFORMACJE KOŃCOWE

32. UKS „TTTC” za dodatkową opłatą (ok 30 zł rocznie) ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
33. Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.

 

 


Podziel się: