Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy uzyskać zgodę prowadzącego Akademię Chen Taijiquan – Marka Balińskiego, oraz wypełnić formularz członkowski. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Akademii.

2. Opłaty za zajęcia są podane w zakładce: OFERTA -> CENNIK
Honorujemy karty OK System i FitProfit. 
Karta upoważnia do jednorazowego, bezpłatnego wejścia  na jedną godzinę zegarową zajęć.
 Kartę można zastosować tylko na jednym treningu dziennie. 
Jeśli chcemy wziąć udział w treningu ponad jedną godzinę zegarową w danym dniu, należy wnieść różnicę wynikającą z cennika.


ZDROWIE


3. Uczestnicy przystępujący do zajęć w Akademii Chen Taijiquan (ACT) ćwiczą na własną odpowiedzialność.


4. Prowadzone zajęcia, mimo potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie, nie mogą być traktowane jako metody leczenia. Nie mogą one również zastąpić konsultacji lekarskich. Mogą natomiast wspomagać proces leczenia po zaleceniu i konsultacji lekarskiej.


5. Przed rozpoczęciem nauki w Akademii uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich dolegliwości i preblemów ze zdrowiem, podpisania oświadczenia zdrowotnego i ewentualnego okazania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do treningu taijiquan.


6. W przypadku: choroby serca, dyskopatii, zwyrodnienia kręgosłupa, daleko lub krótkowzroczności, odklejania się siatkówki, jaskry, wysokiego ciśnienia krwi, doznanych kontuzji, przebytych operacji oraz nerwicy, należy złożyć pisemne oświadczenie. Wszelkie zaświadczenia lekarskie można składać do prowadzącego przed każdymi zajęciami.


7. Kategorycznie nie zaleca się przystępowania do zajęć w przypadku schizofrenii i poważnych zaburzeń psychicznych.


8. W przypadku braku świadomości o występowaniu i charakterze schorzeń, prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnienie, czy  zaostrzanie się objawów.


9. Niedozwolone jest przystępowanie do zajęć pod wpływem jakichkolwiek środków zmieniających świadomość.


10. Nie należy przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecane jest odczekanie min. półtorej godziny. Dozwolone jest picie niewielkich ilości napojów w trakcie przerwy i treningu pod warunkiem, że nie są schłodzone.


11. Niewskazana jest praktyka bezpośrednio po solarium, masażu czy długotrwałym przebywaniu na słońcu.

 

12. Uwaga! Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast to komunikujemy prowadzącemu!


PRZYSTĘPUJĄC DO TRENINGU


13. Buty zdejmujemy przed wejściem na salę, a okrycie wierzchnie zostawiamy w przebieralni, gdzie zmieniamy strój na odpowiedni, to znaczy,  zapewniający swobodę ruchów. Ćwiczymy we właściwym obuwiu sportowym, lub boso.


14. Torby, torebki, plecki, oraz cenne przedmioty należy zabrać ze sobą na salę, gdzie odbywają się zajęcia. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub na sali Akademia nie odpowiada.


15. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe.


16. Na zajęcia staramy się przychodzić punktualnie, najlepiej 10 minut przed rozpoczęciem, aby wyciszyć się i przygotować do treningu. Wchodzenie w trakcie zajęć może przeszkadzać i rozpraszać ćwiczących.


17. Jeśli spóźnimy się na trening, nie wchodzimy na salę w trakcie zhan zhuahg (medytacji stojącej). Czas oczekiwania wykorzystujemy na wyciszenie się, a następnie wchodzimy uważnie i po cichu.


18. W trakcie ćwiczeń należy stosować się do poleceń prowadzącego oraz zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.


19. Jakiekolwiek wątpliwości co do ćwiczeń można wyjaśnić z prowadzącym przed, lub po zajęciach, oraz w przerwach w trakcie treningu.


20. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na sali oraz w przebieralni.

 

21. Wszelkie modyfikacje ćwiczeń wprowadzane przez uczestników należy uzgodnić z nauczycielem.


SKŁADKI

22. Dla osób chcących rozpocząć naukę trzy pierwsze zajęcia są bezpłatne.


23. Wysokość oraz forma składek podane są w tabeli opłat.


24. Składkę uczestnika zajęć wnosimy najdalej do dziesiątego dnia każdego miesiąca, na konto nr: 49 1140 2004 0000 3802 4447 1584.


25.Honorujemy jedynie karty OK System i FitProfit. (ad.2) . Akademia może wystawiać faktury podmiotom gospodarczym.


26. Opłata za warsztaty weekendowe lub seminaria są ustalane osobno.

 

27. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia opłacenie składek, mogą je odpracować na rzecz Akademii tak, by nie przerywać treningów. Sprawy tego typu są omawiane indywidualnie.


TRENINGI

28. Uczestnik uczęszcza na zajęcia dostosowane do poziomu umiejętności wg. programu Akademii Chen Taijiquan. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach innych grup należy skonsultować to z prowadzącym.


29. Pojedyncze zajęcia trwają 1 godzinę 15 minut (grupa początkująca), i od półtorej do 1 godziny i 45 minut w grupie średnio zaawansowanej i zaawansowanej.


30. Podstawowy program zakłada dwa treningi tygodniowo.


31. Osoby praktykujące intensywnie mogą uczęszczać na dowolną ilość treningów dostosowaną do potrzeb i umiejętności.


INFORMACJE KOŃCOWE


32. Za dodatkową opłatą (ok 30,00 zł rocznie) ubezpieczamy uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).


33. Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.

 

 


Podziel się: