Warsztaty, seminaria, obozy, imprezy w 2017

Poniżej podajemy listę ważniejszych imprez organizowanych i współorganizowanych przez nas:

 

 

• ACT cykl warsztatów tuishou – Warszawa

• 28-29.01.17 – Wang Haijun – laojia yilu, tuishou – Warszawa 

• 09.04.17 – ACT – podstawy cz. I – Podkowa Leśna 

 

• 01-03.05.17 – ACT – Xinjia Yilu – Podkowa Leśna 

• 21.05.17 – ACT – podstawy cz. II – Podkowa Leśna

• 15-18.06.17 – ACT – Laojia Yilu/Erlu  – Kanie

 

• 24-28.06.17 – Chen Yingjun – podstawy, halabarda, laojia erlu, xinjia yilu – Lanckorona

• 14-18.08.17 – ACT obóz początkujący – podstawy, laojia 1-2 linia, szabla – Białogóra 

• 21-25.08.17 – ACT obóz zaawansowani – laojia yilu, miecz, włócznia, tuishou – Białogóra 

• 07-14.09.17 – Chen Ziqiang – miecz, laojia yilu, włócznia, szabla – Warszawa, Sosnowiec 

• 01-31.10.17 – Wan Yan – laojia erlu, szabla, halabarda, tuishou – Warszawa

• 25-26.11.17 – Wang Haijun – laojia yilu, tuishou – Podkowa Leśna