Style

Styl Chen
Jest najstarszym stylem taijiquan, którego początki sięgają prawdopodobnie Dynastii Song (XI – XIII wiek). Styl ten został zreformowany w XVII wieku przez Chen Wantinga, a następnie w XVIII wieku przez Chen Chanxina. Od stylu Chen wywodzą się inne popularne style, takie jak: styl Yang, Wu, Sun, Hao, Zhaobao, Hulei itd. Wszystkie one zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX wieku, dzięki otwarciu się rodziny Chen na przyjmowanie uczniów spoza rodu. W odróżnieniu od wywodzących sie z niego pozostałych stylów, styl Chen zachował pełny przekaz systemu i jego wielorakość. Dzieje się to zapewne dzięki bardzo silnemu przekazowi w obrębie rodziny Chen, która od setek lat wydaje wybitnych mistrzów. W stylu tym praktykowane są: medytacja stojąca zhanzhuang, ćwiczenia rozwijania jedwabiu chansigong, formy ręczne, formy z bronią i przyrządami, pchające ręce tuishou i zastosowania bojowe. W zależności od zaawansowania, w stylu Chen zgodnie z zasadami yin i yang rozwija się miękkość i twardość (uderzenia wybuchowe), ruch w wolnym i szybkim tempie, oraz ćwiczenie w wysokich i niskich postawach. Najbardziej znanym i szanowanym żyjącym mistrzem w rodzinie Chen jest Grandmaster Chen Xiaowang.