Program nauczania w Akademii

Nauka w Akademii oparta jest na tradycyjnym programie stylu Chen z Chenjiagou

Ponieważ spora część osób, przychodzących na zajęcia taijiquan ma nastawienie rekreacyjne, poniższy program swoją obszernością może je zniechęcać do rozpoczęcia praktyki. Osoby takie mogą ograniczyć naukę do pewnego zakresu (np. do programu jednego lub dwóch pierwszych lat z pełnego programu) i doskonalić ten materiał tak długo, na ile mają ochotę. Zawsze mogą go też poszerzyć o następne elementy.

Bardzo istotne jest zrozumienie, że nie ilość poznanych form czyni mistrza, ale umiejętność realizowania zasad taijiquan. Zgodnie z tą ideą można się ograniczyć do mniejszej ilości ćwiczeń i w nich rozwijać zasadnicze kwestie. Różnorodność form ma natomiast pomóc zaawansowanym adeptom w stosowaniu tych zasad w coraz trudniejszych warunkach.
 
Chen taijiquan zawiera kompletny systemem kształcenia. W metodyce wyodrębniamy pięć głównych elementów, których trening i doskonalenie pozwala na pełne zrozumienie systemu. Wszystkie one nawzajem się uzupełniają. Rezygnacja z ktoregokolwiek powoduje niewłaściwe opanowanie pozostałych. Na tych pięć elementów składają się: ćwiczenia statyczne, formy rozwijania jedwabiu, trening form ręcznych i z bronią, ćwiczenia pchających rąk, wolna walka. Elementów tych nie uczymy się od razu jednocześnie ale poznajemy je wg. wyżej podanej kolejności.

I rok (grupa początkująca)
1. Zhan zhuang (stanie jak słup) – medytacja stojąca
2. Can si gong (formy rozwijania jedwabiu)
3. Laojia yilu (stara forma, pierwsza linia)
4. Dan shou tuishou (pchające dłonie na jedną rękę)

II rok (grupa średniozaawansowana)
1. Laojia yilu (stara forma, druga i trzecia linia)
2. Dan dao (forma z szablą) 
3. Shuang shou tuishou (pchające dłonie na obie ręce) 

III rok (grupa średniozaawansowana)
1. Laojia yilu (stara forma, czwarta, piąta, szósta linia)
2. Dan jian (forma z mieczem)
3Shuang shou tuishou (pchające dłonie na obie ręce z chodzeniem)

IV rok
(grupa zaawansowana)
1. Laojia erlu (stara forma druga część) – tzw. paocui (wybuchowe pięści)
2. Dan jian (forma z mieczem)
3. Huo bu tuishou (pchające dłonie z krokiem)

V rok
1. Xinjia yilu (nowa forma pierwsza część)
2. Li hua qiang jia bai yuan gung (włócznia kwiatu gruszy w połączeniu z kijem białej małpy) – forma z kijem lub włócznią
3. Da lu tuishou (wielkie ustępowanie) – pchające dłonie z krokiem w niskiej pozycji
4. San shou tuishou (swobodne pchające ręce)

VI rok
1. Utrwalanie form ręcznych
2. Shuang dao (forma z dwiema szablami)
3. San shou (swobodne ręce) – wykorzystanie pięciu form tuishou pod kątem reguł zawodów sportowych i bojowych, wyprowadzania z tuishou uderzeń lub dźwigni.

VII rok
1. Xinjia erlu (nowa forma druga część)
2. Da dao (forma z halabardą)
3. San shou

VIII rok
1. Utrwalanie form ręcznych
2. Dan shuang jian (forma z dwoma mieczami)
2. Da gan (długi drąg) – forma ćwiczeń wzmacniających
3. San shou

Kolejne lata
Są jeszcze inne formy, które można opanować...
Doskonalimy to czego się nauczyliśmy.
Dążymy do równowagi i mistrzostwa.
Stajemy się ekspertami wushu.

To, czego uczymy się w pierwszym roku, towarzyszy adeptowi do końca jego praktyki. Program nauki nie jest sztywny, jest tylko drogowskazem. Każdy student może go dopasować do własnego tempa nauki, jak i do momentu, w którym trafił do szkoły. Nie ma nic złego w tym, że nauczymy się na początku czegoś z innego etapu, należy jednak pamiętać, że możemy nie rozumieć zagadnienia, ponieważ bazuje ono na elementach uczonych w odpowiedniej kolejności i należy ten materiał z czasem uzupełnić (np. nie jest możliwe głębsze zrozumienie form bez poznania chansigong i zhanzhuang).
Program powyższy w zależności od tempa nauki i zaangażowania ucznia jest przyswajany średnio w czasie od 8 do kilkunastu lat nauki.

Program ten nie musi być zobowiązaniem dla osób, które nie chcą lub nie mogą (np. z powodu ograniczeń fizyczno-ruchowych) poznawać całego systemu, a chcą tylko skupić się na paru jego aspektach. Z drugiej strony, osoby praktykujące początkowo wyłącznie w kierunku zdrowotnym po pewnym czasie mogą uznać, że ich stan zdrowia lub psychiki pozwala już na poszerzenie zakresu nauki.

W powyższym programie nie wymieniono wielu elementów dodatkowych, takich jak: teoria, rozgrzewka, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciąganie, różne dodatkowe formy qigong i medytacji, naukę padów, zastosowań bojowych ruchów z form, qinna (dźwigni) itp.

Istnieją jeszcze inne formy w obrębie rodziny Chen, których tu nie opisano (Grandmaster Chen Xiaowang ich nie uczy lub uczy ich rzadko), ale które być może w przyszłości znajdą się w programie Akademii, np.: formy xiaojia yilu i erlu (mały styl), forma z dwoma stalowymi pałkami, forma z dwoma pejczami, forma z wachlarzem, forma z szablą na drzewcu, formy z kulą, qigong 6 uzdrawiających dźwięków, itp.