Opłaty

CENNIK 2017/2018

oplaty skladki
 


JEDNOSTKA TRENINGOWA:
• Grupa początkująca (I rok): 75 min.
• Grupa średniozaawansowana (II, III rok): 90–120 min.
• Grupa zaawansowana: 120–180 min.

OPŁATY i FORMALNOŚCI:
• Opłaty wnosimy na konto: 21 1140 2004 0000 3502 3099 6898 
w tytule przelewu: „symbol karnetu, za jaki okres, imie, nazwisko”. Przykład: „karnet 2A, listopad 2017, Jan Kowalski”
• Opłata wpisowa – 100 zł po pierwszym miesiącu chodzenia na zajęcia.
• Opłaty są cenami brutto zawierającymi 23% VAT. Każda osoba wpłacająca na konto ma wystawianą fakturę uproszczoną, którą może odebrać u prowadzącego.
• Opłaty za zajęcia wnosimy z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
• Karnety nabywane są w systemie miesięcznym. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc poza szczególnymi przypadkami (np. długa choroba) rozpatrywanymi indywidualnie. Zaległe zajęcia można odrabiać w innych grupach.
• W przypadku nieobecności w danym miesiącu wnosimy opłatę postojową:
– 40 zł w okresie od października do końca maja,
– 60 zł w okresie od czerwca do końca września.
Opłata ma pomóc w pokrywaniu stałych kosztów szkoły zwłaszcza w okresie urlopowym kiedy mamy niższą frekwencję uczniów. Szkoła działa cały rok.
• W przeciągu pierwszych 2 tygodni przynosimy wypełnioną deklarację z danymi uczestnika.

 

ZNIŻKI:
• Pierwsze zajęcia dla nowych osób są bezpłatne.
• Zniżki rodzinne: pierwsza osoba z karnetem o wyższej wartości płaci 100%. Co druga osoba z rodziny płaci 50% swojej stawki.
• Opłata za kwartał z góry – 10% taniej.
• Za staż: po 2 latach regularnego treningu – 5%; po 4 latach – 10%, po 6 latach – 15%; po 8 latach – 20%; po 10 latach – 25%.
• Osoby będące w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia opłacenie zajęć, mogą je odpracować na rzecz klubu tak, by nie przerywać treningów. Sprawy tego typu są omawiane indywidualnie.

• Honorujemy karty Multisport Benefit Systems, FitProfit Vanity Style, OK System. 
Karta upoważnia do jednorazowego, bezpłatnego wejścia danego dnia na jedną godzinę zegarową zajęć.
 Kartę można zastosować tylko na jednym treningu dziennie. 
Gdy chcemy wziąć udział w treningu ponad jedną godzinę w danym dniu należy wnieść opłatę zgodnie z rubryką „C”
 w tabeli opłat.