Aktualności

<< <  Strona 8 z 8
2008-08-18 00:22
aplikacje Grandmaster Chen Xiaowang z synem Chen Junem demonstruje zastosowania pierwszych ruchów z formy.
2008-08-14 00:09
CXW fajin Emisja energii w eksplozywnych ruchach fajin (GM Chen Xiaowang).
<< <  Strona 8 z 8